Profilprodukter och gåvor

Region Skåne, Koncerninköp, KRISTIANSTAD

Profilprodukter, gåvor

Profilprodukter och gåvor

Profilprodukter och gåvor

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-01-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2019-O001726