Inkassotjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av inkassotjänster för Region Skåne.

Tidsfrist för inlämning
Svarstiden utgått

(2022-04-07)

Förfarande

Koncession

Publicerad

2022-03-10

Dokumenttyp

Koncessionsmeddelande

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002122