Dental förbrukning, delområde System för säker spruthantering

Folktandvården Skåne AB, LUND

Upphandling av system för säker spruthantering.

Upphandlingen är indelad i två delområden:

- System för säker spruthantering

- Kanlyer för injektion

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-04-29)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

FTV/220060