Folkhälsomyndigheten Upphandling av lösning avseende anonymiserad data om rörelser i Sverige

Upphandling av lösning avseende anonymiserad data om rörelser i Sverige

Folkhälsomyndigheten, Östersund

Folkhälsomyndigheten efterfrågar information om befolkningens rörelser för att kunna följa upp efterlevnaden av myndighetens rekommendationer kopplade till rörelser/resor och social distansering primärt under covid-19-pandemin. Informationen ska vara anonymiserad och aggregerad på ett sätt att det är omöjlig att identifiera unika individer.

Informationen ska genereras från mobilnätet, så att inte exakta positionsangivelser är möjliga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-15)

Förfarande

Öppet påskyndat förfarande

Publicerad

2021-02-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Stockholms län

Diarie-/referensnummer

00824-2021