Filipstads Kommun Nutritionsprodukter

Nutritionsprodukter

Karlstads kommun

Upphandlingen avser inköp av nutritionsprodukter (se definition i stycket nedan), förbrukningsmaterial för enteral nutrition, lagerhållning, packning samt distribution.

Nutritionsprodukter omfattar näringsdrycker, modersmjölksersättningar, sondnäringar, berikningsprodukter, förtjockningsmedel, produkter för medfödda metabola sjukdomstillstånd, glutenfria och proteinreducerade torrvaror eller andra för Upphandlande myndigheter godkända speciallivsmedel.

Leverantören ska tillhandahålla en webbaserad beställningsportal.

Leverantören ska också tillhandahålla en webbaserad förskrivningsportal för individuella förskrivningar samt distribution till hemadresser eller annan av förskrivaren angiven adress för patienter inom öppenvården (patienter i ordinärt boende).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Värmlands län

Diarie-/referensnummer

KS-UH/2021:51