Filipstads Kommun Livsmedel - Kompletteringshandel

Livsmedel - Kompletteringshandel

Filipstads kommun, FILIPSTAD

Filipstads kommun välkomnar till anbudsgivning avseende Livsmedel - Kompletteringshandel.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose verksamheternas akuta behov av livsmedel vilket kan vara andra förpackningsstorlekar än till storkök och/eller ett delvis annat sortiment som inte erbjuds från grossist. En del inköp är också av karaktären så kallade pedagogiska inköp/social träning då dessa köp görs med brukare m fl från olika verksamheter. Avtalet är ett komplement till Kommunens befintliga Livsmedelsavtal.

Kommunen har för avsikt att teckna ett ramavtal med flera Leverantörer för att täcka behovet av närhet till de kommunala verksamheterna inom skäligt avstånd. De kommunala verksamheterna finns i både Filipstad och Lesjöfors.

Avtalet avser att gälla Leverantörens hela sortiment av livsmedel som finns i Leverantörens butik och webbhandel för det fall webbhandel kan erbjudas.

I upphandlingen ingår inte köp av tobak, snus, alkohol, spel eller medicin.

Filipstads kommun välkomnar till anbudsgivning avseende Livsmedel - Kompletteringshandel.

Syftet med upphandlingen är att tillgodose verksamheternas akuta behov av livsmedel vilket kan vara andra förpackningsstorlekar än till storkök och/eller ett delvis annat sortiment som inte erbjuds från grossist. En del inköp är också av karaktären så kallade pedagogiska inköp/social träning då dessa köp görs med brukare m fl från olika verksamheter. Avtalet är ett komplement till Kommunens befintliga Livsmedelsavtal.

Kommunen har för avsikt att teckna ett ramavtal med flera Leverantörer för att täcka behovet av närhet till de kommunala verksamheterna inom skäligt avstånd. De kommunala verksamheterna finns i både Filipstad och Lesjöfors.

Avtalet avser att gälla Leverantörens hela sortiment av livsmedel som finns i Leverantörens butik och webbhandel för det fall webbhandel kan erbjudas.

I upphandlingen ingår inte köp av tobak, snus, alkohol, spel eller medicin.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-08-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

23-1010-1514-1040-143