Filipstads Kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet

Konsulttjänster inom revisionsområdet

Filipstads kommun, FILIPSTAD

Upphandlingen avser ett ramavtal för revisionstjänster som kommer att avropas av kommunens förtroendevalda revisorer.

Upphandlingen avser dels tjänster i form av att genomföra lagstadgade revisioner och att vara sakkunnigt biträde till kommunens egna revisorer. Dessutom ska granskningsuppdrag och rådgivning kunna avropas från ramavtalet vid behov.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-07-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2021-27