Filipstads Kommun Filtersteg Flyfallet Vattenverk

Filtersteg Flyfallet Vattenverk

Filipstads kommun, FILIPSTAD

Denna upphandling avser en totalentreprenad med samarbetsform partnering. I upphandlingen ingår fyra olika delar "Nytt filtersteg", "Renovering av befintliga långsamfilter", "Renovering högreservoar", "Dubblering råvattenledning". Entreprenaden/entreprenaderna genomförs per huvuddel men där samordningseffekter ska tillvaratas mellan delarna. Entreprenaden/entreprenaderna är indelade i en faser. Se ytterligare information i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-08-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

23-2010-1110-1040-135