Filipstads Kommun Entreprenörer - Plåtarbeten

Entreprenörer - Plåtarbeten

Filipstads kommun, FILIPSTAD

Avsikten med den här upphandlingen är att teckna ramavtal avseende plåtarbeten med tre (3) entreprenörer. Ramavtalet omfattar såväl underhålls- och servicejobb som ny- och ombyggnadsarbeten vad gäller plåtarbeten till B:s fastigheter/objekt.

Även uppdrag som avser borttagning av snö och is på och i anslutning till tak där fara kan uppstå, till exempel kan borttagning av istappar, skräp, snö och is från takavattningssystem komma att avropas från detta ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-11)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

24-1020-1111-1040-107