Familjebostäder i Göteborg VENTILATIONSOMBYGGNAD RIKSDALERSGATAN 23, 25 OCH 27

VENTILATIONSOMBYGGNAD RIKSDALERSGATAN 23, 25 OCH 27

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Entreprenaden omfattar installation av ny ventilation i husen s.k. FTX ventilation samt godkänd OVK. Alla aggregat skall kopplas upp till beställarens övervakningssystem, Webport.

Nödvändig utrustning (exempelvis brandgasspjäll eller backströmningsskydd) för att uppnå kraven enl brandskyddsbeskrivning (tas fram av entreprenören).

Lägenheterna förses med kanaler och don för till-och frånluft. Erforderliga spjäll, ljuddämpare mm ska installeras. Befintliga kanaler som används skall relinas.

Sista anbudsdag
31 dagar kvar

(2022-09-19)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2022-0911