Familjebostäder i Göteborg STYCKVIS BADRUMSRENOVERING I ERIKSBO 2024 – 2026

STYCKVIS BADRUMSRENOVERING I ERIKSBO 2024 – 2026

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

40 badrum, 20 WC ska renoveras samt 10 nya tappvattenstammar inklusive schakt installeras inom ett år period (mars 2024 - mars 2025) och beställare avropar minst 3 badrum per månad. Paus juni-juli

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-12-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/4