Familjebostäder i Göteborg OVK-Åtgärder 2024: Distrikt Norra Göteborg/Bergsjön. Majorna/Kungsladugård. Södra Göteborg/Tynnered

OVK-Åtgärder 2024: Distrikt Norra Göteborg/Bergsjön. Majorna/Kungsladugård. Södra Göteborg/Tynnered

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Uppdragen omfattar:

-Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK).

-Rensning av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler.

-Injustering av luftbehandlingssystem i lägenheter, allmänna utrymmen och lokaler.

-Inne miljökontroll (IMK)

Uppdraget skall utföras i enlighet med bifogade handlingar, PM kanalrensning, PM injustering av luftbehandling och PM OVK.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-13)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2023-1367