Familjebostäder i Göteborg MÖTESPLATS FÖR LEK VID RYMDTORGET

MÖTESPLATS FÖR LEK VID RYMDTORGET

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

På Rymdtorget finns en stor och härlig grässlänt. Här finns en lekplats och en boll- resp basketplan. Ytorna används flitigt av boende i området och är därför slitna. Vi vill med denna ombyggnation göra en ännu mer attraktiv och stimulerande mötesplats för lek.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-06-03)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2021-1207