Familjebostäder i Göteborg Konstverk Jubileumshuset

Konstverk Jubileumshuset

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Familjebostäder i Göteborg AB i samarbete med Göteborg Konst bjuder in yrkesverksamma konstnärer till upphandling avseende kontextspecifik konstgestaltning i Selma Stad, Göteborg. Med yrkesverksam avses i detta sammanhang att konstnären har en konstnärlig högskoleutbildning eller annan motsvarande merit. Ett arvode på 30 000 kr exkl. moms betalas ut till de tre (3) konstnärer som väljs ut och genomför var sitt idéförslag. Budget för genomförande av konstgestaltning är 400 000 kr exkl. moms.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-04-27)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2022-0796