Familjebostäder i Göteborg Konstgestaltning Sisjödal

Konstgestaltning Sisjödal

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Temat för konstgestaltningen är ”det gemensamma”. Här eftersöks en konstgestaltning som bidrar till kommunikation och sociala situationer mellan de boende i området. Konstgestaltningen ska tas fram specifikt för och utifrån platsens förutsättningar. De konstnärer som får skissuppdrag kommer i samråd med beställaren arbeta fram placering av gestaltning utifrån platsens förutsättningar och konstnärens idé.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-05-04)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-04-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/6