Familjebostäder i Göteborg Konstgestaltning Nils Holgerssons plats

Konstgestaltning Nils Holgerssons plats

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Familjebostäder i Göteborg AB i samarbete med Göteborg Konst bjuder in yrkesverksamma konstnärer till upphandling avseende platsspecifik konstgestaltning i Selma Stad, Göteborg. Med yrkesverksam avses i detta sammanhang att konstnären har en konstnärlig högskoleutbildning eller annan motsvarande merit. Skissarvode om 45 000 kr exkl. moms betalas ut till de tre (3) konstnärer som väljs ut och genomför var sitt skissförslag. Budget för genomförande av konstgestaltning är 800 000 kr exkl. moms.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-04-27)

Förfarande

Tvåstegsupphandling

Publicerad

2022-03-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/5