Familjebostäder i Göteborg Klimatskal rödaområdet etapp 2

Klimatskal rödaområdet etapp 2

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Omfattning av arbetena är i stort enligt nedan:

- byte av fönster och dörrar

- omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten

- ommålning av balkongskärmar

- åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger

- byte av yttertak

- injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte

- asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-04-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-03-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2022-0761