Familjebostäder i Göteborg KLIMATSKAL RÖDA OMRÅDET ETAPP 2

KLIMATSKAL RÖDA OMRÅDET ETAPP 2

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Omfattning av arbetena är i stort enligt nedan:

- byte av fönster och dörrar

- omfogning av tegelfasaderna med tillhörande arbeten

- ommålning av balkongskärmar

- åtgärda utfackningsväggar vid befintliga balkonger

- byte av yttertak

- injustering av luftbehandlingsinstallationen efter fönsterbyte

- asbestsanering av dold mjukfog vid alla fönster och dörrar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2022-1216