Familjebostäder i Göteborg FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB NYA FASADSKYLTAR SAMTLIGA FASTIGHETER

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB NYA FASADSKYLTAR SAMTLIGA FASTIGHETER

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Familjebostäder i Göteborg har fått ny grafisk profil och är därför i behov att byta ut samtliga fasadskyltar i beståndet. Familjebostäder äger och förvaltar fastigheter i hela Göteborg uppdelat på 11 områden. Fastighetsbeståndet beräknas uppgå till ca 500 byggnader och andel befintliga skyltar har uppskattats till ca 720 stycken. Omfattning på befintlig skyltning bedöms vara i underkant och därför bör en mängd på ca 900 nya skyltar behövas för att följa nytt skyltprogram.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-10-11)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-09-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

23/3