Familjebostäder i Göteborg Aktivitetsyta i Gärdsås

Aktivitetsyta i Gärdsås

Familjebostäder i Göteborg AB, Göteborg

Ytan som berörs är ca 3 000 m2

Arbetena innehåller uppbyggande av nya marknivåer, +/- 0,5 m mot bef nivåer. Troligen innebär det en mindre bergsschakt mot befintlig slänt där det finns berg i dagen nära kommande väg (som dock ligger lite högre än bef yta). Vidare skall överbyggnader och ytskikt av vägar, gångvägar, idrottsytor, sittplatser och andra hårdgjorda ytor göras. Ytskikt utgörs av bl a konstgräs, gummiasfalt och asfalt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-16)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

FB2022-0430