Falköpings kommun Valfrihet i hemtjänst, service och omvårdnad

Valfrihet i hemtjänst, service och omvårdnad

Falköpings kommun Falköping

Upphandling enligt LOV av hemtjänst, service- och omvårdnadsinsatser inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Ansökan om att få bli godkänd leverantör av hemtjänst ska ske i enlighet med förfrågningsunderlaget.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2011-10-11

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

Dnr 2019/00029 732