Falköpings kommun Pensionsadministration och försäkringslösningar

Pensionsadministration och försäkringslösningar

Skövde kommun, Skövde

Upphandlingen omfattar pensionsadministration och försäkringslösningar med följande tjänster. Köpare kan komma att avropa tjänsterna i varierande omfattning. Anbud kan lämnas per Delområde.

Delområde 1

- Pensionsadministration

Delområde 2

- Option på löpande försäkring av förmånsbestämd ålderspension

- Option på försäkring av efterlevandepension

Delområde 3

- Option på försäkring av intjänade pensionsrätter, där förmånstagare är yngre än 65 år

Delområde 4

- Option på försäkring av intjänade pensionsrätter, där förmånstagare är äldre än 65 år

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2023.0169