Falköpings kommun Hämtning, transport och omhändertagande av slam och biogödsel samt slamsugning och spolning av VA anläggningar

Hämtning, transport och omhändertagande av slam och biogödsel samt slamsugning och spolning av VA anläggningar

Falköpings kommun, FALKÖPING

Upphalningen omfattar följande deluppdrag inom Falköpings kommun:

DU 1 Slamtransporter från yttre verk till Hulesjöns reningsverk

DU 2 Hämtning och avsättning av kommunal avloppsslam

DU 3 Hämtning och avsättning av biogödsel

DU 4 Slamsugning och spolning kommunalt VA nät inklusive pumpstationer, bassänger mm

DU 1) Hämtning, transport och tömning av slam från kommunens mindre avloppsreningsverk samt rengöring av VA anläggningar med sugbil

Hämtning, transport och tömning av slam från kommunens mindre avloppsreningsverk samt rengöring av VA anläggningar med sugbil

DU 2) Hämtning och avsättning av avvattnat slam från Hulesjöns avloppsreningsverk

Hämtning och avsättning av avvattnat slam från Hulesjöns avloppsreningsverk

DU 3) Hämtning och avsättning av biogödsel

Uppdraget omfattar Falköpings kommuns behov av hämtning, transport och avsättning av flytande biogödsel från Hulesjöns biogasanläggning

Takvolym för ramavtalet är 60 000 m3.

DU 4) Spolning och slamsugning av kommunala VA anläggningar

Uppdraget omfattar spolning och slamsugning av kommunala VA anläggningar som exempelvis avloppsledningarna, pumpstationer mm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

22/145