Falköpings kommun Förbruknings- och engångsartiklar papper och plast

Förbruknings- och engångsartiklar papper och plast

Skövde kommun, Skövde

Försäljning och leverans av det löpande behovet av förbruknings- och engångsartiklar, huvudsakligen pappers- och plastbaserade, för områden inom hygien, kök, servering, vård, omsorg etc. Upphandlingen omfattar inte städ- och kemmaterial, sjukvårdsmaterial, lek- och skapandematerial.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

KS2023.0118