VS-arbeten

Varbergs kommun, VARBERG

Varbergs Kommun upphandlar ramavtal omfattande VS-arbeten. I upphandlingen ingår även ett antal kommunala bolag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0289