Veddige avloppsreningsverk

Varberg Vatten AB, FALKENBERG

Objektet avser ombyggnation av Veddige avloppsreningsverk (etapp 1) och omfattar byte av befintligt ställverk i sin helhet, ny el och automation samt processförändringar avseende befintliga aktivslambassänger.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

51117