Vårdsängar

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Denna upphandling avser ramavtal för successiva avrop av vårdsängar samt tillbehör och reservdelar till dessa för användning på särskilda boenden och i ordinärt boende.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-14)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-29