VA-VVS material

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Denna upphandling ska leda till ett ramavtal som tecknas med en leverantör för leverans av VA material (vatten och avlopp) samt VVS material (värme, vatten och sanitet).

Upphandlingen omfattar ett heltäckande sortiment av VA (vatten och avlopp) -och VVS (värme,

vatten och sanitet) produkter varav ca 80% av sortimentet är VA-material.

Upphandlingens värde beräknas uppgå till ca 8 000 000 sek/år. Värdet är baserat på statistik och

omfattningen kan komma att förändras under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-22)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-01-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-48