Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Underhålls- och reparationstjänster - VS-arbeten

Underhålls- och reparationstjänster - VS-arbeten

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Inbjudan

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal gällande VS-arbeten.

Denna upphandling ska leda till ramavtal som tecknas med flera leverantörer. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245

Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Upphandlingen genomförs och administreras av Falkenbergs kommuns upphandlingsenhet.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-12-09)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-109