Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Underhålls- och reparationstjänster - Ventilationsarbeten

Underhålls- och reparationstjänster - Ventilationsarbeten

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Inbjudan

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende ramavtal gällande Ventilationsarbeten.

Denna upphandling ska leda till ramavtal som tecknas med flera leverantörer. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231, Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245, Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-12-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-82