Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Underhålls- och reparationstjänster - Måleriarbeten FABO

Underhålls- och reparationstjänster - Måleriarbeten FABO

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, FALKENBERG

Upphandlingen avser ramavtal avseende underhålls- och reparationstjänster inom område Måleriarbeten för Falkenbergs Bostads AB.

Inbjudan

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende underhålls- och reparationsarbeten inom område Måleriarbeten.

Denna upphandling ska leda till ramavtal som tecknas med flera leverantörer. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs Bostadsaktiebolag (FABO), Org.nr: 556095-1245

Upphandlande myndighet är fortsättningsvis benämnd FABO/Beställaren och potentiell avtalsleverantör är benämnd Leverantören/Entreprenören.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-02-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-110