Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Underhålls - och reparationstjänster - Golvarbeten

Underhålls - och reparationstjänster - Golvarbeten

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Upphandling av ramavtal avseende underhålls- och reparationstjänster inom område Golvarbeten.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245

Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-01-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-81