Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Underhålls - och reparationstjänster - Glasarbeten

Underhålls - och reparationstjänster - Glasarbeten

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Fakenbergs kommun med nedan deltagande bolag inbjuder till anbudsgivning avseende underhålls- och reparationstjänster inom område Glasarbeten. Avser arbeten som traditionellt tillhandahålls av glasmästeri, exempelvis underhålls- och reparationsarbete av befintliga fönster och glaspartier.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245

Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Denna upphandling ska leda till ramavtal som tecknas med flera leverantörer. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-09-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2019-181