Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Underhålls- och reparationstjänster - Glasarbeten

Underhålls- och reparationstjänster - Glasarbeten

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Falkenbergs kommun med nedan deltagande bolag inbjuder till anbudsgivning avseende underhålls- och reparationstjänster inom område Glasarbeten. Upphandlingen avser arbeten som traditionellt tillhandahålls av glasmästeri, exempelvis underhålls- och reparationsarbete av befintliga fönster och glaspartier.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245

Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-147