Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Underhålls - och reparationstjänster - Akustikarbeten

Underhålls - och reparationstjänster - Akustikarbeten

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Falkenbergs kommun med deltagande upphandlande myndigheter inbjuder intresserade leverantörer till anbudsgivning avseende underhålls- och reparationsarbeten inom område Akustikarbeten.

Denna upphandling ska leda till ramavtal som tecknas med flera leverantörer. Anbudsgivning sker enligt villkor i upphandlingsdokumenten.

Upphandlande myndighet är:

Falkenbergs kommun, Org.nr: 212000-1231

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Org.nr: 556095-1245

Falkenberg Energi Aktiebolag, Org.nr: 556461-4831

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-09-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-80