Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade

Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Falkenbergs kommuns valfrihetssystem ger företag och ideella organisationer möjlighet att erbjuda sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2010-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

2010-189