Stafsinge Arvidstorp 2:15

Falkenbergs Bostadsaktiebolag, FALKENBERG

Beställaren ämnar att i samverkan med upphandlad entreprenör projektera, planera och bygga gruppbostad med 10 lägenheter. Beställarens syfte med samverkan är att i ett tidigt skede få nytta av entreprenörens kunskap och tidigare erfarenheter och på såvis bygga de aktuella lägenheterna på ett effektivt sätt avseende tid, kvalitet och ekonomi.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-03-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-01-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/3