Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Stadshuset Ventilationsombyggnad med belysning och undertak

Stadshuset Ventilationsombyggnad med belysning och undertak

Falkenbergs kommun, FALKENBERG

Ombyggnad av ventilationssystemen, byte av belysning, montering av undertak samt mindre bygg jobb.

Ventilationsaggregat byts, nya kanaldragningar i vissa delar, installation av VAV i några rum, belysningen byts i hela arbetsområdet, undertak monteras i korridor och kontorsrum.

Verksamhet kommer att pågå under byggtiden, dock inte i den etappen som ombyggnaden pågår. Etappindelningar finns med i FFU.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-12-02)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/51