Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Skrea 2:39 Gatu- och VA anläggning

Skrea 2:39 Gatu- och VA anläggning

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Objektet avser rivning, ombyggnad samt nyanläggning av cirkulationsplats, gatu- och VA utbyggnad i Falkenbergs kommun på ett nytt bostadsområde i Skrea stationssamhälle.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-08-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KFT2019/620