Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Service och köp av brandsläckare, brandposter, brandluckor och övriga brandskyddsprodukter

Service och köp av brandsläckare, brandposter, brandluckor och övriga brandskyddsprodukter

Varbergs kommun, Varberg

Inbjudan

Varbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och Hallands Hamnar inbjuder er att delta i upphandling av ramavtal avseende service och köp av brandsläckare, brandposter, brandluckor och övriga brandskyddsprodukter.

Varbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och Hallands Hamnar inbjuder till anbudsgivning i upphandling av ramavtal avseende service och köp av brandsläckare, brandposter, brandluckor och övriga brandskyddsprodukter.

Inbjudan

Varbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och Hallands Hamnar inbjuder er att delta i upphandling av ramavtal avseende service och köp av brandsläckare, brandposter, brandluckor och övriga brandskyddsprodukter.

Allmänt

Anbudet ska lämnas enligt upphandlingsdokumentet av behörig företrädare och vara författat på svenska. Anbudsgivaren ska vara registrerad och inloggad i Tendsign. Om du lämnar anbud som ombud måste anbudet lämnas av ett konto som har din kunds organisationsnummer och företagsnamn. Det är bolagets organisationsnummer som angivits i Inloggningsuppgifterna som är anbudgivande bolag (juridisk part) i denna upphandling.

Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud till och med 2021-03-31

Intyg och certifikat lämnas på svenska men accepteras även på engelska. Om originalintyget är på ett annat språk, ska en översättning till svenska eller engelska bifogas med intyget.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0410