Särskilt boende

Falkenbergs kommun, FALKENBERG

Falkenbergs kommun inbjuder härmed till att lämna anbud avseende upphandling om drift av tre särskilda äldreboenden; Björkhaga, Hjortsbergs servicehus samt Furugården.

Visning av lokaler och inventarier

Visning av lokaler kommer att ske vecka 27 och 32. Anbudsgivare som är intresserad av att delta i visningen ska ta kontakt med Socialförvaltningen, Johan Karlsson, 070-777 884 80 för bokning av tid.

Anbudsgivaren har inte rätt att besöka aktuella lokaler utifrån upphandlingsärendet under övrig tid.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-09-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-06-20

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/27