Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Sakkunniga till de kommunala revisorerna i Falkenbergs kommun

Sakkunniga till de kommunala revisorerna i Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Revisorerna i Falkenbergs kommun inbjuder anbudsgivare att lämna anbud på uppdragen som sakkunniga till kommunens revisorer respektive till lekmannarevisorerna i kommunens bolag; Falkenbergs Stadshus AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, Vatten och Miljö i Väst AB, Falkenberg Energi AB, Falkenberg Energihandel AB, Falkenbergs Bostadsaktiebolag, Falkenbergs Bostad Parkering AB och Destination Falkenberg AB.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2020-104