Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Rörbecksplatsen markentreprenad

Rörbecksplatsen markentreprenad

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Objektet avser rivning av vändplats, byggnation av ny lekplats med gummiasfalt, lekredskap, sittplatser och plantering, samt ny belysning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-12-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KFT 2019/381