Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar RFI - Sport- och idrottsmaterial

RFI - Sport- och idrottsmaterial

Falkenbergs kommun, FALKENBERG

Falkenbergs kommun inbjuder härmed till en RFI (Request for Information) inför en upphandling av Sport- & Idrottsmateriel.

Syftet med denna RFI är att tillvarata branschens erfarenheter och kunskaper i syfte att skapa tydliga, transparanta och proportionerliga upphandlingsdokument som möjliggör en god affär för alla parter.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-06-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

IU24-58