Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Revisionstjänster till Varbergs kommuns kommunala bolag och koncernbolag

Revisionstjänster till Varbergs kommuns kommunala bolag och koncernbolag

Varbergs kommun, Varberg

Upphandlingen omfattar Varbergs kommun och deltagande myndigheters behov av lagstadgad revision och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden.

Uppdragen omfattar erforderliga samråd och deltagande i slutrevision tillsammans med bolagens lekmannarevisorer och kommunens kontaktpersoner. Löpande granskning samt tidsåtgång för medverkande i två (2) slutrevisionsmöten, delårsrapport samt årsredovisning.

Uppdraget kan även omfatta konsultationer som beställts av respektive bolag.

Upphandlingens värde gällande revisionsuppdraget fördelat på 4 år uppskattas till 2.400.000 SEK.

För övriga uppdrag utöver revisionsuppdraget uppskattas värdet till 1 100 000 SEK.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Upphandlingen omfattar Varbergs kommun och deltagande myndigheters behov av lagstadgad revision och kommer att resultera i ramavtal för löpande avrop under avtalstiden.

Uppdraget kan även omfatta att tillhandahålla konsultationer som beställts av respektive bolag.

Uppdragen omfattar tidsåtgång för erforderliga samråd och deltagande i slutrevision tillsammans med bolagens lekmannarevisorer och kommunens kontaktpersoner.

Uppdragen omfattar även tidsåtgång för erforderliga samråd, planering och rapportering av löpande granskning. Tidsåtgång för medverkande i två (2) slutrevisionsmöten, delårsrapport samt årsredovisning.

Uppdraget kan omfatta att tillhandahålla konsultationer som beställts av respektive bolag.

Det totala värde gällande revisionsuppdraget fördelat på 4 år uppskattas till 2.400.000 SEK. För uppdrag utöver revisionsuppdraget uppskattas värdet till 1 100 000 SEK.

Ramavtal kommer att tecknas med en (1) leverantör.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS 2020/0604