Reparation kaj B1 & B2

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Omfattning Kaj B1 och B2

Ny betongöveryta samt mindre reparationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-15)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

KS2019/347