Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Projektering – Trafikanläggningar, VA mm –Konsulter

Projektering – Trafikanläggningar, VA mm –Konsulter

Falkenbergs kommun, Falkenberg

Uppdraget avser löpande tjänster såsom utredning och projektering m. m. inom följande konsulttjänstkategorier:

Trafik

Konstruktion broar, hamnanläggningar

VA-utredningar

Miljötekniska sedimentundersökningar i vattenmiljö

Besiktning mark

Upphandlingsförfarande

Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Öppen upphandling innebär bland annat att förhandling inte är tillåten. Det är därför viktigt att bästa villkor lämnas i anbudet och att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs. Beställaren ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-29)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

SVN2019-126