Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Prästgården-Ombyggnad av ventilation

Prästgården-Ombyggnad av ventilation

Falkenbergs kommun, FALKENBERG

Falkenbergs kommun har för avsikt att på rubricerade fastighet installera ett FTX aggregat samt tillhörande kanalsystem. Entreprenaden innehåller även el, rör, undertak samt byggåtgärder, se rambeskrivning luftbehandling samt tillhörande PM.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-23)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-09-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

19/44