Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Överföringsledning för dricksvatten mellan Vessigebro och Falkenberg

Överföringsledning för dricksvatten mellan Vessigebro och Falkenberg

Vatten & Miljö i Väst AB, FALKENBERG

Upphandlingen omfattar förläggning av en ca 11,5 km lång dricksvattenledning i PE, dimension 560 mm - 630 mm mellan Vessigebro och Falkenberg.

Fasindelning

Projektet genomförs i flera faser.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

Projekt 64575