Falkenbergs kommuns pågående upphandlingar Ombyggnation transformatorstation XT201 Falkenberg Norra

Ombyggnation transformatorstation XT201 Falkenberg Norra

Falkenberg Energi Aktiebolag, FALKENBERG

Falkenberg Energi skall bygga om sin 130/10 kV-station Norra Station belägen i den nordvästra delen av Falkenberg. Stationen är bestyckad med två stycken 25 MVA krafttransformatorer, T1 och T2, som nu skall skrotas och ersättas av två nya transformatorer på 40 MVA respektive. I samband med transformatorbytena skall även stationsåtgärder utföras, inkluderande bland annat byte av brytare, frånskiljare, nollpunktsreaktormotstånd och kondensatorbatterier.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-08-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Hallands län

Diarie-/referensnummer

20/29